sigla robit
POLITICA DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

ROBIT IMPEX SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.reccadba.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori, angajati, fosti angajati) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos. Aceasta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului fancourier.ro, dispozitive de tip smartphone, tableta. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in documentele Conditiile Generale, Politica de Confidentialitate din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.reccadba.ro Conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit in continuare Regulament pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ROBIT IMPEX SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului www.reccadba.ro si achizitionarii serviciilor ROBIT IMPEX SRL. Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Conditiile Generale si Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. 1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal ROBIT IMPEX SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: 1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul reccadba.ro . 2. Activitati comerciale de vanzari servicii, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari de servicii pe website-ul reccadba.ro , administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica. 3. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor ROBIT IMPEX SRL desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor de servicii si comportamentului consumatorului. 4. Activitatti de post-vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul reccadba.ro ), imbunatatirea calitatii serviciilor de reparatii si intretinere a produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul serviciului Call Center; efectuarea interventiei de service, inlocuiri de produse. 5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare. 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 1. Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul reccadba.ro : o nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail,, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul reccadba.ro , alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica de utilizare Cookie-uri afisata pe website. 1. Pentru activitati comerciale de vanzari de servicii, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.fancourier.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, e-mail, adrese de livrare. 1. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor SC ROBIT IMPEX SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului. nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte/ preferinte/ comportament in plus, ROBIT IMPEX SRL prelucreaza date constand in seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea castigatorilor campaniilor promotionale (daca este cazul ca acestea sa aiba loc) si pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei in functie de tipul concursului/promotiei/aplicatiei/jocului la care participa. 1. Pentru activitati de post-vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite ROBIT IMPEX SRL, imbunatatirea calitatii serviciilor in cadrul serviciului Call Center: nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte/preferinte/comportament, alte date care rezulta din evaluarea serviciilor de catre clienti 1. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca ROBIT IMPEX SRL. sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. 2. Cui dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, ROBIT IMPEX SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: partenerilor contractuali ai ROBIT IMPEX SRL(cum este cazul companiilor cu care ROBIT IMPEX SRL se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare), furnizori de servicii (de marketing, servicii de plata / bancare sau alte servicii), inclusiv entitati care asista ROBIT IMPEX SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu ROBIT IMPEX SRL precum si dumneavoastra ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dumneavoastra de acces, articolul 15 din Regulament. Datele inregistrate de ROBIT IMPEX SRL nu se vand catre terti si sunt folosite doar in scopul imbunatatirii serviciilor ROBIT IMPEX SRL 4. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Regulament, respectiv: de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, articolul 13 si 14 din Regulament; de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, articolul 15 din Regulament; de rectificare a datelor dumneavoastra cu caracter personal articolul 16 din Regulament; de stergere (dreptul de a fi uitat) a datelor personale, articolul 17 din Regulament; de a obtine restrictionarea prelucrarii, articolul 18 din Regulament; la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament; de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii-in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare, articolul 21 din Regulament; de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament; de a depune o plangere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament; de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie, articolele 78 79 din Regulament. Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre ROBIT IMPEX SRL la adresa robit@reccadba.ro. Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre SC ROBIT IMPEX SRL la e-mail: robit@reccadba.ro , a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al SC ROBIT IMPEX SRL; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz. 5. Prevederi speciale legate de minori ROBIT IMPEX SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele Regulamentului, articolul 8 si in cazuri strict determinate. ROBIT IMPEX SRL nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul SC ROBIT IMPEX SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC ROBIT IMPEX SRL, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii. Minorii care au implinit varsta de 14 ani pot achizitiona produse sau servicii si solicita si primi comunicatii de la ROBIT IMPEX SRL numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus. 6. Durata prelucrarii datelor Va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Exceptie: Pentru datele declarate in cadrul serviciului call center, durata prelucrarii datelor este de 6 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, ROBIT IMPEX SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare. Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, cercetare / studii de piata. 7. Alte informatii Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta. La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.